Välkommen til BRF Sippan!

Vi hoppas du kommer trivas. Här hittar du mer information som är bra att veta:

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor, och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. I vårt förening ingår hus nr 13, 17, 19-45. Dessa ingår i en samfällighetsförening för gemensamma frågor såsom värme, vatten, bilplatser återvinning samt sommar- och vinterunderhåll i området.. 

Information från styrelsen (kontaktuppgifter, pågående arbeten etc.) kan du finna här på hemsidan samt på informationstavlan vid entrén. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad så om du/ni undrar över något, vill framföra klagomål eller har förbättringsförslag så får ni gärna maila oss. Kontaktuppgifter till oss finns på hemsidan under fliken “kontakt” samt på informationstavlorna i varje port. 


I många lägenheter finns en så kallad ”lägenhetspärm”, en pärm med föreningens stadgar, skötselråd för inredning och utrustning etc. Här kan du hitta en del bra information om din lägenhet, men eftersom pärmarma togs fram när husen var nybyggda börjar informationen bli inaktuell (utrustning kan ha bytts ut etc.). Därför är det upp till varje lägenhetsinnehavare att ta reda på vad man behöver veta om sin lägenhet och hur den behöver tas om hand. All aktuell information som du som medlem behöver finns istället här på hemsidan.


Städdagar

En gång per år har vi en gemensam städdag. Tider för dessa anslås i god tid innan i respektive entré. På städdagen krattar vi löv, klipper buskar, rensar rabatter och städar i avfallsutrymmet mm. Städdagen brukar avslutas med korvgrillning om vädret tillåter. I samband med städdagen ställs en stor container upp på parkeringen. I containern går det att slänga grovsopor. 

Årsmöte

En gång per år har vi årsmöte. Årsmötet äger rum i april/maj. På årsmötet går vi igenom föreningens ekonomi, planerade projekt, väljer styrelse, etc. Till årsmötet kan man lämna motioner vilka sedan behandlas på stämman. Varje lägenhet har en röst.

Tvättstuga

I varje hus finns en gemensam tvättstuga med tre tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du bokar tvättid med en låscylinder som sitter på tvättidstavlan till höger när du kommer in i tvättstugan. Regler finns uppsatta i tvättstugan. Tvättcylindern är märkt med ditt lägenhetsnummer som återfinns på kontraktet. Förråd finns i källarplan i hus nummer 19. Gemensamma utrymmen för förvaring av barnvagnar och cyklar finns också i husen samt utanför, till dessa får du en nyckel från fastighetsskötare Kicki.

Avgift

Till föreningen betalas en årlig avgift som fastställs av styrelsen. Avgiften ska täcka räntor och amorteringar, värmeförbrukning, förbrukning av vatten, avfallshantering, städning i gemensamhetsutrymmen, skötsel och underhåll av fastigheten. Om vi medlemmar exempelvis slarvar med att sortera avfall så påverkar det i slutändan månadsavgiften.

Trivselregler

För att alla ska känna trivsel i vår förening vill vi att alla tänker på följande:

  • Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong

   • Respektera tvättiderna och gör alltid rent efter dig i tvättstugan, sopa och gör rent i filter. Är något trasigt? Anmäl då detta snarast till fastighetsskötaren!

   • Ställ inte skrymmande gods, barnvagnar eller soppåsar utanför lägenhetsdörrarna. Trapphuset är en brandväg och den måste vara framkomlig. Försök att i möjligaste mån utnyttja barnvagnsrummet för förvaring av barnvagnar. Nyckel till detta får du kvittera ut av fastighetsskötare Kicki.

   • Se till att ytterdörrar, dörrar till källare och gemensamma utrymmen är stängda. Om du ställer upp dörren se till att stänga den igen så att inte obehöriga kommer in.

   • Källsortera dina sopor i grovsoprummet i hus nr 19 efter skyltarna.  

   Återigen hälsar vi välkommen till vår förening, hoppas du/ni kommer att trivas! Med vänlig hälsning StyrelsenBrf Sippan