Välkommen till BRF Sippan!

Vi hoppas att du kommer att trivas. Här hittar du information som är bra att veta.


Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor, och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. I vår förening ingår hus nr 13, 17, 19-27 samt 29-45. Föreningen är medlem i en samfällighetsförening (TÅGSUS) för gemensamma frågor såsom värme, vatten, bilplatser samt sommar- och vinterunderhåll i området.


Information från styrelsen (kontaktuppgifter, pågående arbeten etc.) kan du finna här på hemsidan samt på informationstavlorna i varje port. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad så om du/ni undrar över något, vill framföra klagomål eller har förbättringsförslag får ni gärna maila oss. Kontaktuppgifter till oss finns på hemsidan startsidan samt på informationstavlorna i varje port. 

Trädgårdsdag

Två gånger per år har vi en gemensam trädgårdsdag. Tider för dessa anslås i god tid innan i respektive entré. På städdagen krattar vi löv, klipper buskar, rensar rabatter och städar i avfallsutrymmen etc. Trädgårdsdagen brukar avslutas med korvgrillning om vädret tillåter. I samband med trädgårdsdagen ställs en stor container upp på parkeringen. I containern går det att slänga grovsopor.

Årsstämma

En gång per år har vi årsstämma. Årsstämman äger rum i april, maj eller juni. På årsstämman går vi igenom föreningens ekonomi, planerade projekt, väljer styrelse etc. Till årsmötet kan man lämna motioner vilka sedan behandlas på stämman. Varje lägenhet har en röst.

Läs igenom stadgarna samt årsredovisningen inför årsstämman för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av mötet.

Tvättstuga

I varje hus finns en gemensam tvättstuga med tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du bokar tvättid med en låscylinder som sitter på tvättidstavlan på väggen när du kommer in i tvättstugan. Låscylindern är märkt med ditt lägenhetsnummer som återfinns på kontraktet. Följ de regler som finns uppsatta i tvättstugan

Förråd och gemensamma utrymmen

Förråden för hus 13 finns i vår grannförening, BRF Utsikten, Åbergssons väg 1. Förråden för hus 17, 19-27 samt 29-45 finns i källarplan i hus nummer 19. Det finns ett förråd för varje lägenhet och respektive lägenhetsinnehavare ansvarar själv för att införskaffa hänglås till förråden.

Gemensamma utrymmen för förvaring av barnvagnar och cyklar finns i husen samt i bodarna utanför husen Kontakta fastighetsskötaren för att få en nyckel till cykelboden.

Det finns en snickeribod i hus 17 som kan användas av föreningens medlemmar. Kontakta fastighetsskötaren för att få en nyckel till boden.

Årsavgift

Till föreningen betalas en årsavgift som fastställs av styrelsen. Fakturering av årsavgiften sköts av Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC). Du kan själv se dina avier på SBC:s hemsida, www.sbc.se. Logga in med BankID eller med personlig kod som står skriven på pappersfakturan du fått utskickad.


Avgiften ska täcka föreningens räntor, amorteringar, värmeförbrukning, vattenförbrukning, avfallshantering, städning i gemensamhetsutrymmen, skötsel och underhåll av fastigheten. Om vi medlemmar exempelvis slarvar med att sortera avfall så påverkar det i slutändan månadsavgiften.

Sopsortering

Hus nummer 19 har ett grovsoprum för t.ex. batterier, elskrot och glödlampor. Vanlig källsortering av plast, kartong, glas, papper och metall görs vid återvinningsstationen uppe vid Ica.

Trivselregler

För att alla ska trivas i vår förening vill vi att ni tänker på följande:

  • Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong.
  • Respektera tvättiderna och gör alltid rent efter dig i tvättstugan. Sopa och gör rent i filtret. Om något är trasigt, anmäl snarast till fastighetsskötaren.
  • Ställ inte skrymmande gods, barnvagnar eller soppåsar utanför lägenhetsdörrarna. Trapphuset är en brandutrymningsväg och måste alltid vara framkomligt. Försök att i möjligaste mån utnyttja barnvagnsrummet för förvaring av barnvagnar.
  • Se till att ytterdörrar, källardörrar och andra gemensamma utrymmen är stängda. Om du ställer upp dörren, se till att stänga den igen.

Försäkring, brandvarnare och fuktvarnare

Glöm inte teckna en ny hemförsäkring när du flyttar in. BRF Sippans försäkring inkluderar inget kollektivt bostadsrättstillägg. Därför måste du själv teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.


Se till att hushållets samtliga brandvarnare fungerar. Byt batteri i alla brandvarnare när du flyttar in och testa sedan funktionen minst en gång per år.


I BRF Sippan använder vi ett uppkopplat varningssystem (vid namn SFTY) för brand och fukt. I din lägenhet har du minst en rökdetektor samt en fuktdetektor placerad under diskbänken. Dessa detektorer är kopplade till ett yttre system vilket innebär att om din brandvarnare larmar i längre tid än fem minuter kommer också dina grannars brandvarnare att larma. Då systemet är kopplat till en app kan man se i vilken lägenhet brandlarmet ursprungligen uppstod. Ladda själv ned appen “SFTY” för att hålla koll på dina egna detektorer.


Då brandlarmet i en lägenhet aktiveras har den boende fem minuter på sig att avaktivera larmet. Om det inte avaktiveras eskaleras larmet till övriga lägenheter i huset. För att avaktivera ett pågående brandlarm ska ni inte ta ut batterierna. För att avaktivera larmet, tryck på knappen på brandvarnaren så tystnar den och se därefter till att få bort all rök genom vädring. Rökdetektorn kommer då rapportera till SFTY-systemet att röken är borta och larmet avaktiveras. Om batterierna tas ut under pågående larmning kommer SFTY-systemet tolka det som att brandvarnaren tappat kontakten under ett pågående larm och efter fem minuter eskaleras larmet till resten av huset.


Fuktdetektorn fungerar på ett liknande sätt. Vid detektion larmas det i din lägenhet samt i din app. Efter ca 30 minuter kommer det även larmas hos grannen under din lägenhet.


Rökdetektorn har också en inbyggd rörelsesensor som varje lägenhetsinnehavare själv kan välja att aktivera. Denna rörelsesensor i kombination med ljudsignalen kan användas som ett inbrottslarm.


Mer information om SFTY finner ni här:


Återigen hälsar vi er välkomna till vår förening! Vi hoppas att du/ni kommer att trivas.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i BRF Sippan