Bostadsrättsföreningen Sippan i Solna

Brf Sippan (orgnr 769605-1155) består av fyra fastigheter belägna nära Brunnsvikens strand i södra Bergshamra, på adress Åbergssons väg 13, 17 och 19-45. Husen byggdes 1989-1990. Föreningen upplåter 72 lägenheter med bostadsrätt och 6 lägenheter med hyresrätt. Dessutom hyr Förskolan Månstrålen lokaler i hus 13.

Brf Sippan i dess nuvarande form är resultatet av en fusion mellan tre tidigare oberoende föreningar: Brf Sippan, Brf Sjöglimten och Brf Tivoli. De båda senare föreningarna slogs samman med Brf Sippan år 2010 resp. 2013.

Historia

Området där vi bor byggdes 1989-1990 och bestod ursprungligen av hyresrätter. Dåvarande Solnabostäder ansvarade för området. Omkring tio år senare ombildades fastigheterna till åtta bostadsrättföreningar: Sippan, Tivoli, Sjöglimten, Åbris, Guldhamra, Utsikten, Ekoparken och Gamla Vägen. Var och en med ansvar för en eller ett par fastigheter.

Det fanns dock frågor av intresse för hela området och ett villkor vid ombildandet till bostadsrätter var att en samfällighetsförening bildades och att alla åtta föreningar gick in som delägare. Hur verksamheten ska bedrivas är reglerat i ett antal lagar och förordningar. Lantmäterimyndigheten utövar tillsynen.

Det gemensamma intresset rörande många frågor bildade en viktig bakgrund till sammanslagningen av Brf Sippan, Brf Sjöglimten och Brf Tivoli till en gemensam bostadsrättsförening år 2010 resp. 2013.

ÅSFF

I Åbergssons Samfällighetsförening (ÅSFF) ingår Brf Sippan, Åbris, Guldhamra, Utsikten, Ekoparken och Gamla Vägen. Styrelsens ledamöter hämtas från dessa föreningar. ÅSFFs verksamhetsområden kan grovt delas upp i obligatoriska, ekonomiskt fördelaktiga och allmänt praktiska:

  • Obligatoriska områden: Enligt lagar och förordningar behövs en huvudman för vissa resurser. Exempel är brandvägar mellan husen, parkeringsverksamheten och den gemensamma delen av fjärrvärmenätet och Åbergssons väg.
  • Ekonomiskt fördelaktiga områden: Exempel är upphandlingen av kabel-TV och Internet (ju fler man är desto billigare avtal)
  • Allmänt praktiskt: Eftersom vi delar en stor del av utemiljön med varandra inom området är frivilliga samordningsinsatser ibland bra. Exempel är pappersåtervinning och utebelysning. 

TÅGSUS

Vid sidan av ÅSFF visade det sig vid ombildningen till bostadsrätter att det behövdes en till samfällighetsförening för de fastigheter som delar el-, värme-, och vattencentral. Dessa sex fastigheter ägdes fram till 2010 av de sex föreningarna Tivoli, Åbris, Guldhamra, Sjöglimten, Utsikten och Sippan (TÅGSUS). Efter sammanslagningen mellan Sippan, Sjöglimten och Tivoli består TÅGSUS av fyra föreningar. Sippan har 40% av rösterna i TÅGSUS.

Samfällighetsföreningen TÅGSUS har som huvuduppgift att sköta el, värme och vatten åt de fyra föreningarna.