Bostadsrättsföreningen Sippan i Solna

BRF Sippan består av fyra fastigheter belägna nära Brunnsvikens strand i södra Bergshamra, på adresserna Åbergssons väg 13, 17, 19-27 och 29-45. Husen byggdes 1989-1990. Föreningen upplåter 73 lägenheter med bostadsrätt och 5 lägenheter med hyresrätt. Dessutom hyr förskolan S2H Månstrålen lokaler i hus 13.


Fastighetskarta: Rågen 3 (hus 29-45), Rågen 4 (hus 17), Rågen 7 (hus 19-27) samt Rågen 9 (hus 13)

BRF Sippan i dess nuvarande form är resultatet av en fusion mellan tre tidigare separata bostadsrättsföreningar: BRF Sippan (hus 17), BRF Sjöglimten (hus 13) samt BRF Tivoli (hus 19-27 och 29-45). Det gemensamma intresset rörande många frågor bildade en viktig bakgrund till sammanslagningen av dessa tre föreningar. BRF Sippan och BRF Sjöglimten slogs samman år 2010 och behöll namnet BRF Sippan. Därefter slogs BRF Sippan samman med BRF Tivoli år 2013.

Historia

Området där vi bor byggdes 1989-1990 och bestod ursprungligen av hyresrätter. Dåvarande Solnabostäder ansvarade för området. Omkring tio år senare ombildades fastigheterna till åtta bostadsrättföreningar: Sippan, Tivoli, Sjöglimten, Åbris, Guldhamra, Utsikten, Ekoparken samt Gamla Vägen. Var och en med ansvar för en eller ett par fastigheter.


Det fanns dock frågor av intresse för hela området och ett villkor vid ombildandet till bostadsrätter var att en samfällighetsförening bildades och att alla åtta föreningar gick in som delägare. Hur verksamheten i samfälligheten ska bedrivas är reglerat i ett antal lagar och förordningar. och Lantmäteriet är tillsynsmyndighet. Denna samfällighet heter Åbergssons samfällighetsförening (ÅSFF).

ÅSFF

I Åbergssons Samfällighetsförening (ÅSFF) ingår bostadsrättsföreningarna Sippan, Åbris, Guldhamra, Utsikten, Ekoparken och Gamla Vägen. ÅSFF:s styrelseledamöter hämtas från dessa föreningar. ÅSFF:s verksamhetsområden kan grovt delas upp i obligatoriska, ekonomiskt fördelaktiga och allmänt praktiska:

  • Obligatoriska områden: Enligt lagar och förordningar behövs en huvudman för vissa resurser. Exempel på obligatoriska områden är brandvägar mellan husen, parkeringsverksamheten och den gemensamma delen av fjärrvärmenätet samt drift/skötseln av Åbergssons väg.
  • Ekonomiskt fördelaktiga områden: Exempel på ekonomiskt fördelaktiga områden är upphandlingen av kabel-TV och internet.
  • Allmänt praktiskt: Eftersom vi delar en stor del av utemiljön med varandra inom området är frivilliga samordningsinsatser ibland bra. Exempel på dessa är utebelysning. 

TÅGSUS

Vid sidan av ÅSFF visade det sig vid ombildningen till bostadsrätter att det behövdes ytterligare en samfällighetsförening för de fastigheter som delar el-, värme-, och vattencentral. Dessa sex fastigheter ägdes fram till 2010 av de sex bostadsrättsföreningarna Tivoli, Åbris, Guldhamra, Sjöglimten, Utsikten och Sippan (TÅGSUS). Efter sammanslagningen av Sippan, Sjöglimten och Tivoli består TÅGSUS nu av fyra föreningar. BRF Sippan innehar 40% av rösterna i TÅGSUS.

Förskolan Månstrålen

Förskolan S2H Månstrålen hyr lokaler på bottenplan i hus 13. Länk till S2H Månstrålen.