Säkerhet, försäkring och olyckor

Säkerhet

Lämna inte ut portkoden till obehöriga och släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Stäng förråds- och ytterdörrar och se till att dörrarna går i lås för att minska risken för inbrott. Skadedjur kan ta sig in via öppna balkong- och ytterdörrar på markplan så lämna inte dessa öppna utan uppsikt. Fungerar inte lås, vänligen felanmäl omgående.

Försäkring

BRF Sippan är fullvärdesförsäkrade via Länsförsäkringar. Föreningens försäkring täcker skador som uppkommer på grund av föreningens ansvarsområden eller skador som uppkommit på byggnadsdelar vilka föreningen ansvarar för. Ansvarsfördelning mellan föreningen och den enskilda lägenhetsinnehavaren regleras i föreningens stadgar.


Se till att du har kontroll över din egen hemförsäkring och vad den ersätter, till exempel möbler, som kan skadas till följd av en olycka. Kontrollera att du har bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. BRF Sippans försäkring för föreningen inkluderar inget kollektivt bostadsrättstillägg.

Vattenskada – detta ska du göra

Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas slamma igen. Droppande kranar skall åtgärdas av lägenhetsinnehavaren. Lägenhetsinnehavaren ska vara uppmärksam på tätskikt i badrum – särskilt på tätskiktens skarvar och överlappningar invid och bakom badkar eller dusch. Vid eventuell fuktskada som uppstått på grund av oaktsamhet eller uppsåt genom läckage i tätskiktet faller reparationsansvar på lägenhetsinnehavaren.

  • Vid akut vattenläcka, kontakta fastighetsskötaren.
  • Förhindra att skadan förvärras genom att identifiera eventuell läcka och stänga av vattentillförseln om det går.
  • Anmäl genast skadan till fastighetsskötaren samt till styrelsen. Styrelsen kommer i sin tur starta en utredning via föreningens försäkringsbolag.
  • Gör en separat skadeanmälan till ditt egna försäkringsbolag.
  • Om du är osäker på om skadan kommer från din egna lägenhet eller från grannens lägenhet måste du informera grannen. Grannen ska då själv undersöka om han/hon kan se några synliga skador i sin lägenhet. Oavsett om grannen kan se synliga skador eller ej måste han/hon också anmäla skadan till sitt egna försäkringsbolag.

Vattenskada – reparation

Bostadsrättsföreningen har ansvar att agera först vid en skada. De ska låta undersöka vad det är som har orsakat skadan och hur mycket som har blivit skadat. Visar det sig efter besiktning att det finns skador bakom ytskikten i bostadsrätten kommer föreningen att ombesörja reparation av dessa skador. Det är inte ovanligt att flera närliggande ytskikt/konstruktioner behöver rivas upp för att genomföra reparation/sanering av vattenskadan.

Det kan bli aktuellt att utreda orsaken till att skadan uppstått om det till exempel har utförts renovering av en entreprenör eller om du själv har renoverat men inte följt gällande bygg- och branschregler, och att skadan uppkommit på grund av det. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att utreda. 

Brandskydd

Se till att hushållets samtliga brandvarnare fungerar. Byt batteri och testa funktionen minst en gång per år. Testa också varje gång ni kommer hem efter att ni varit borta en längre tid t.ex. på semester i en vecka.


Barnvagnar, rullatorer, cyklar, skor eller annat brännbart/skrymmande får inte stå utanför lägenhetsdörren, på loftgången eller i trapphuset. Detta på grund av den giftiga rök som dessa kan utveckla vid brand samt att de kan utgöra ett hinder vid utrymning.


Brandskyddsinformation för boende kan ni läsa om på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap här.