Säkerhet, försäkring och olyckor

Säkerhet

Lämna inte ut portkoden till obehöriga och släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Stäng förråds- och ytterdörrar och se till att dörrarna går i lås för att minska risken för inbrott. Skadedjur kan ta sig in via öppna balkong- och ytterdörrar på markplan så lämna inte dessa öppna utan uppsikt. Fungerar inte lås, vänligen felanmäl omgående.

Försäkring, brandvarnare och fuktvarnare

BRF Sippan är fullvärdesförsäkrade via Länsförsäkringar. Ansvarsfördelning mellan föreningen och den enskilda lägenhetsinnehavaren regleras i föreningens stadgar.


Glöm inte teckna en ny hemförsäkring när du flyttar in. BRF Sippans försäkring inkluderar inget kollektivt bostadsrättstillägg. Därför måste du själv teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.


Se till att hushållets samtliga brandvarnare fungerar. Byt batteri i alla brandvarnare när du flyttar in och testa sedan funktionen minst en gång per år. Testa också varje gång ni kommer hem efter att ni varit borta en längre tid t.ex. på semester i en vecka.


I BRF Sippan använder vi ett uppkopplat varningssystem (vid namn SFTY) för brand och fukt. I din lägenhet har du minst en rökdetektor samt en fuktdetektor placerad under diskbänken. Dessa detektorer är kopplade till ett yttre system vilket innebär att om din brandvarnare larmar i längre tid än fem minuter kommer också dina grannars brandvarnare att larma. Då systemet är kopplat till en app kan man se i vilken lägenhet brandlarmet ursprungligen uppstod. Ladda själv ned appen “SFTY” för att hålla koll på dina egna detektorer.


Då brandlarmet i en lägenhet aktiveras har den boende fem minuter på sig att avaktivera larmet. Om det inte avaktiveras eskaleras larmet till övriga lägenheter i huset. För att avaktivera ett pågående brandlarm ska ni inte ta ut batterierna. För att avaktivera larmet, tryck på knappen på brandvarnaren så tystnar den och se därefter till att få bort all rök genom vädring. Rökdetektorn kommer då rapportera till SFTY-systemet att röken är borta och larmet avaktiveras. Om batterierna tas ut under pågående larmning kommer SFTY-systemet tolka det som att brandvarnaren tappat kontakten under ett pågående larm och efter fem minuter eskaleras larmet till resten av huset.


Fuktdetektorn fungerar på ett liknande sätt. Vid detektion larmas det i din lägenhet samt i din app. Efter ca 30 minuter kommer det även larmas hos grannen under din lägenhet.


Rökdetektorn har också en inbyggd rörelsesensor som varje lägenhetsinnehavare själv kan välja att aktivera. Denna rörelsesensor i kombination med ljudsignalen kan användas som ett inbrottslarm.


Säkerhetsansvarig i styrelsen följer upp enheternas status och kontaktar boende som har enheter som behöver kopplas upp eller där batterierna behöver bytas. Fastighetsskötaren lämnar ut batterier och bistår vid behov i bytet, i dialog med berörda boende.


Vid frånträde så kommer Brf Sippan att kontrollera att uppsatta Sfty enheter återfinns i lägenheten. Saknas enheter åläggs boende ett betalningsansvar för ersättningsenheter.


Mer information om SFTY finner ni här:


Vattenskada – detta ska du göra

Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas slamma igen. Droppande kranar skall åtgärdas av lägenhetsinnehavaren. Lägenhetsinnehavaren ska vara uppmärksam på tätskikt i badrum – särskilt på tätskiktens skarvar och överlappningar invid och bakom badkar eller dusch. Vid eventuell fuktskada som uppstått på grund av oaktsamhet eller uppsåt genom läckage i tätskiktet faller reparationsansvar på lägenhetsinnehavaren.

  • Vid akut vattenläcka, kontakta fastighetsskötaren.
  • Förhindra att skadan förvärras genom att identifiera eventuell läcka och stänga av vattentillförseln om det går.
  • Anmäl genast skadan till fastighetsskötaren samt till styrelsen. Styrelsen kommer i sin tur starta en utredning via föreningens försäkringsbolag.
  • Gör en separat skadeanmälan till ditt egna försäkringsbolag.
  • Om du är osäker på om skadan kommer från din egna lägenhet eller från grannens lägenhet måste du informera grannen. Grannen ska då själv undersöka om han/hon kan se några synliga skador i sin lägenhet. Oavsett om grannen kan se synliga skador eller ej måste han/hon också anmäla skadan till sitt egna försäkringsbolag.

Vattenskada – reparation

Bostadsrättsföreningen har ansvar att agera först vid en skada. De ska låta undersöka vad det är som har orsakat skadan och hur mycket som har blivit skadat. Visar det sig efter besiktning att det finns skador bakom ytskikten i bostadsrätten kommer föreningen att ombesörja reparation av dessa skador på de delar som hör till föreningens ansvarsområden. Det är inte ovanligt att flera närliggande ytskikt/konstruktioner behöver rivas upp för att genomföra reparation/sanering av vattenskadan. De delar av rummet som skadats/rivits upp på grund av vattenskadan och tillhör bostadsrättssinnehavarens ansvarsområden återuppbyggs på bostadsrättsinnehavarens uppdrag. Det är dock ofta praktiskt att föreningen och bostadsrättsinnehavaren använder sig av samma firma för återuppbyggnad av de respektive ansvarsområdena. Hur ansvarsområdena är reglerade och fördelade kan ni se i föreningens stadgar.


Det kan bli aktuellt att utreda orsaken till att skadan uppstått om det till exempel har utförts renovering av en entreprenör eller om du själv har renoverat men inte följt gällande bygg- och branschregler, och att skadan uppkommit på grund av det. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att utreda. 

Brandskydd

Barnvagnar, rullatorer, cyklar, skor eller annat brännbart/skrymmande får inte stå utanför lägenhetsdörren, på loftgången eller i trapphuset. Detta på grund av den giftiga rök som dessa kan utveckla vid brand samt att de kan utgöra ett hinder vid utrymning.


Brandskyddsinformation för boende kan ni läsa om på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap här.