Gemensamma utrymmen

Källare

Hus 13 har sina förråd i husgrunden hos BRF Utsikten (Åbergssons väg 1). Hus 17, 19-27 samt 29-45 har sina förråd i källaren i hus 19. Källarförråden låses med hänglås som varje boende själv ansvarar för.

Barnvagnsrum

På bottenvåningen i varje hus finns ett mindre utrymme för barnvagnar.

Snickeribod i hus 17

Vi har en snickeribod i hus 17 som alla får använda sig av. Nyckel lånas av fastighetsskötaren.

Cykelförvaring

Vid lekplatsen mellan hus 13 och hus 19 finns en låsbar bod som används för cykelförvaring för boende i hus 13. Boende i hus 17 kan förvara sina cyklar i bodarna placerade vid gaveln till hus 17. Boende i hus 19-27 samt 29-45 kan förvara sina cyklar i cykelrummet i källaren i hus 19.

Utöver dessa låsbara bodar finns även cykelställ med tak placerade på flera ställen på innergårdarna vid husen.

Tvättstuga

Inom föreningen finns idag tre tvättstugor: en i vardera hus 13, 17 och 19.


Ordningsregler för tvättstugorna:

 • Du bokar en tvätttid genom att placera din tvättcylinder och låsa den för den tid och det datum som avses. Du kan boka högst tre veckor i förväg. Cylindrar som har glömts kvar flyttas ned till parkeringsraden varje vecka. Efter varje tvättpass tar du bort cylindern, antingen till en ny tvättid eller till parkeringsraden.
 • Om tiden för ett tvättpass har inletts utan att någon cylinder placerats, kan du använda resterande tid av passet som spontantid. Du behöver då inte placera din cylinder för passet.
 • Endast bokningscylindrar med korrekta lägenhetsnummer är giltiga. Det går alltså inte att boka med pappersbitar eller liknande.
 • Ett tvättpass omfattar tre timmar (7-10, 10-13, 16-19 och 19-22).
 • Respektera tvättiderna. Vid förhinder skall avbokning ske snarast. Om bokad tvättid inte påbörjats inom 30 minuter efter utsatt tid är tiden förverkad.
 • Det är tillåtet att använda torktumlare och torkskåp upp till 30 minuter efter avslutat tvättpass.
 • Att tvätta på någon annans tvättpass får inte ske utan överenskommelse med denne.
 • Var och en ansvarar för sitt tvättgods.
 • Trådkorgarna ska kunna användas av alla och får inte lämna tvättstugan.
 • Tänk på miljön! Tvätta fulla maskiner och undvik att använda torktumlare och torkskåpen till enstaka plagg. Var sparsam med tvättmedel, överdosering kan ge stopp. I Solna är vattnet medelhårt, på gränsen till mjukt. Bästa tvättresultat får du om du doserar efter mjukt vatten på tvättmedelsförpackningen.
 • Du kan bidra till maskinernas funktion och livslängd genom att tömma fickorna på kläder, tvätta bh:ar i tvättpåse och att inte tvätta mattor i maskinerna.
 • Efter avslutat tvättpass ska städanvisningarna för tvättstugan följas. Tag med dig all din tvätt och tvättmedel, inget får lämnas eller förvaras i tvättstugan efter avslutat tvättpass. Lämna tvättstugan i det skick du vill finna den i nästa gång det är din tur att tvätta!
 • Vid fel ska felanmälan göras till fastighetsskötaren.
 • Styrelsen kan utfärda en varning om dessa regler inte följs. Om någon, trots påpekanden, upprepat bryter mot dessa regler, kan styrelsen avstänga vederbörande.


Städregler / Cleaning rules

 • Torka av maskinerna / Wipe of the machine.
 • Rengör tvättmedelsfacken / Clean detergent container.
 • Överdosera inte tvättmedel, det leder till stopp i avloppet / Do not overdose the detergent, it causes blockage in the drain.
 • Torka ur gummilisterna innanför luckan på tvättmaskin / Clean the rubber strip inside of the door on the washing machine.
 • Gör rent filtret i tumlaren / Clean the filter in the tumble dryer.
 • Torka av båda torkskåpens filter / Clean the filter in the two drying cabinets.
 • Sopa/dammsug golvet, torka vid behov (fläckar) / Sweep or vacuum the floor, wipe if necessary.

Övernattningsrum

I föreningen finns ett övernattningsrum som bostadsrättsinnehavare kan hyra. För att boka rummet, kontakta fastighetsskötaren.

Övernattningsrummets ordningsregler:

 • Hyran är 100 kr per natt.
 • Du bokar rummet tidigast tre månader i förväg. Ange namn, husnummer och lägenhetsnummer.
 • Övernattningsrummet skall kunna bokas av så många som möjligt under året. Därför kan rummet endast bokas för högst 7 dagar per månad av samma medlem/hyresgäst. Undantag från denna tidsregel beviljas i mån av tillgänglighet.
 • Endast medlemmar i föreningen och hyresgäster boende i fastigheten kan boka uthyrningsrummet. Medlem/hyresgäst har därvid det fulla ansvaret för rummet inför föreningen.
 • Tillträde sker kl. 13.00.
 • Sängkläder (lakan, täcke, kudde) medtages av den boende. Det är förbjudet att sova utan sängkläder.
 • Återlämnande av nyckel sker senast kl. 12.00.
 • Hyran betalas till fastighetsskötaren via swish eller kontant (i kuvert tillsammans med nyckeln)
 • Den boende städar själv rummet innan avfärd. Städutrustning finns i tvättstugan. Rummet skall lämnas i gott skick.
 • Sopor ska slängas.
 • Fastighetsskötaren checkar av rummet. Kom överens med fastighetsskötaren om hur nyckel skall återlämnas.
 • Rökning är absolut förbjuden och pälsdjur får inte vistas i övernattningsrummet. Rökning får inte heller ske i föreningens övriga utrymmen.
 • Om reglerna inte följs kan styrelsen utfärda ett förbud mot att medlem eller hyresgäst nyttjar övernattningsrummet.

Styrelserum

Styrelserummet finns i en gemensam lokal på bottenvåningen i Åbergssons väg 13, intill tvättstugan.