Allmän information om föreningen finns tillgänglig under andra rubriker.

Vid överlåtelse av bostadsrätt inom Brf Sippan skickas ansökan om in- och utträde till följande adress: Brf Sippan i Solna, Åbergssons väg 17, bv, 170 77 Solna. Inga övriga dokument skall skickas direkt till oss.

Övriga köpehandlingar inklusive pantsättningar går via vår förvaltare SBC och skickas därför till: Brf Sippan i Solna, c/o SBC AB, Box 1353, 111 83 Stockholm.