Allmän information om föreningen finns tillgänglig under andra rubriker.

Alla dokument vid överlåtelse av bostadsrätt inom Brf Sippan skickas ansökan om in- och utträde till  Brf Sippan i Solna Att: Margaretha Söder, c/o SBC AB, Box 1353, 111 83 Stockholm.