Föreningen har successivt bytt ut tidigare ”twin-combi-system” till ”evva-låssystem”. Detta system gör det möjligt att ge behörighet i olika kombinationer. Varje nyckel har på ena sidan en beteckning som anger vart den hör. Nedan beskrivs de olika nycklarna vi som boende kommer i kontakt med. Alla nycklar (exkl. lägenhetsnyckel) kvitteras ut av respektive nyckelansvarig (se fastighetseförvaltning). Borttappad nyckel (exkl. lägenhetsnyckel) anmäls till fastighetsskötaren och en summa betalas för ersättningsnyckel.

Lägenheterna

Låsen till varje lägenhet är innehavarens eget ansvar. De ingår inte i låssystemet, det finns exempelvis ingen huvudnyckel som passar till alla lägenheterna.

Separat evva-nyckel går fortsatt till:

  • Entrédörrarna
  • Tvättstugeutrymmen
  • Hushållssoprum

Om den separata nyckeln kommer bort, anmäls detta till fastighetsskötaren och man får betala f.n. 250 SEK per nyckel.

Källarförråd

Låset till källarförråd hus 17 har bytts . Det ska gå att använda samma nyckel som till porten.

Barnvagns- och cykelförråd

Nyckel till barnvagns-och cykelförråden kvitteras ut av fastighetsskötaren.