Dörrar, nycklar och portkod

Föreningen har successivt bytt ut tidigare twin-combi-system till EVVA-låssystem. Detta system gör det möjligt att ge behörighet i olika kombinationer. Varje nyckel har på ena sidan en beteckning som anger var den går till. Nedan beskrivs de olika nycklarna vi som boende kommer i kontakt med. Alla nycklar (exkl. lägenhetsnyckel) kvitteras ut av användaren hos fastighetsskötaren. Borttappad nyckel (exkl. lägenhetsnyckel) anmäls till fastighetsskötaren och en summa betalas för ersättningsnyckel.

EVVA-nyckel samt portkod

EVVA-nyckeln används till entrédörren, källardörren samt till tvättstugan.


Upplåsning av entrédörren till husen med hjälp av portkod fungerar endast mellan klockan 07:00 till klockan 22:00. Mellan klockan 22:00 och 07:00 måste du använda EVVA-nyckeln för att kunna komma in i huset.

EVVA-nyckel

RFID-tagg

Varje lägenhetsinnehavare får en RFID-tagg. Denna används för att ta sig in till grovsoprummet samt till vanliga soprummet. Även för tvättstugan i hus 13 behövs en tagg.

RFID-tagg

Lägenhetsnyckeln

Låsen till varje lägenhet är innehavarens eget ansvar. De ingår inte i föreningens låssystem. Det finns ingen huvudnyckel som passar till alla lägenheterna.