Planerar du att renovera eller bygga om delar av din lägenhet? Här hittar du information om vad du behöver tänka på och vilka regler som gäller vid renovering eller ombyggnation.


All ombyggnation som innebär ändring av planlösning (t ex att riva/flytta en vägg) eller ändringar i ledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation eller som på något sätt påverkar de delar av fastigheten som ligger under bostadsrättsföreningens ansvar kräver tillstånd från styrelsen. För att få en ändring godkänd måste du ansöka i god tid.

Ändringar som inte godkänts skriftligen av styrelsen kan leda till ett krav på återställande av ändringen samt krav på ersättning från bostadsrättsföreningen. Styrelsen förbehåller sig rätten att utföra besiktning av ändringar vid behov inför avflyttning.

Vad får jag göra i min lägenhet och vems är ansvaret för ev. åtgärd? Om du känner dig osäker, fråga någon i styrelsen INNAN du gör ett ingrepp eller beställer hantverkshjälp. Nedan följer som hjälp en liten ”lathund”som styrelsen arbetat fram utifrån våra antagna stadgar.

Ansvaret regleras i våra stadgar. Ansvaret fördelas där avseende underhåll och ev. ingrepp/åtgärd mellan föreningen (Brf nedan) och lägenhetsinnehavaren (innehavaren nedan).

Är du undrande, rådfråga styrelsen INNAN du gör ett ingrepp eller beställer ex. hantverkshjälp. Nedan följer som hjälp en liten ”lathund” framtagen med våra antagna stadgar som grund.

Lägenhetsdörr och dörrlås:  Dörr och lås får ej bytas utan tillstånd. För dörr/nycklar/lås ansvarar innehavaren. För beställning av nycklar, kontakta Kicki Rosendahl.

Fönster:    Glas, bågar och invändig målning ansvarar innehavaren för. Utvändig målning ansvarar Brf för.


Justering av fönster/dörrar:   Justering av låsbarhet/tätning  ansvarar innehavaren för.


Balkong/uteplats:   Skötsel ansvarar innehavaren för. Förändring av balkong/uteplats kräver Brf tillstånd.


Inglasningar: Kräver bygglov av kommunen samt godkännande av Brf. Ansvar innehavaren.

Invändiga väggkonstruktioner: Bärande väggar får aldrig ändras.

Golv:  Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan godkännande av Brf.


Invändig målning:  Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan Brf involvering.


Tapeter:   Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan Brf involvering.


Vitvaror:   Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan Brf involvering.


Köksfläkt:  Får ändras efter godkännande av Brf där bibehållen ursprunglig ventilation måste finnas kvar.


Ventiler i badrum/klädkammare:   Får ej ändras eller tas bort då dessa är injusterade för att ge rätt ventilation i lägenheten. Funktionen kontrolleras och justeras vid behov av Brf.
 

Köksskåp/Garderober:  Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan Brf involvering.


Kakel badrum:  Ansvarar innehavaren för inklusive underliggande tätskikt. Får bytas och då med nytt tätskikt och skall då utföras fackmannamässigt. Tänk på att om hål görs i kakel för uppmontering av ex-vis krokar eller hylla, måste hålen samtidigt tätas vid inskruvning så tätskiktet hålls intakt.


Dusch/badkar/handfat i badrum:   Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan Brf-involvering.

Toalettstol:  Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan Brf involvering..

Element:  Får ej ändras. Justering/luftning för ökad effekt görs via Brf fastighetsservice. Elementen får målas om av innehavaren.


TV uttag/Bredbandsuttag:  Ansvaras för av innehavaren.


Utvändiga vattenrör:  Utanpåliggande rör i bad/toalett och kök ansvaras för av innehavaren.


Golvbrunnar:  Ansvaras för av innehavaren inkl. rensning av brunn.


Vattenlås:  Ansvaras för av innehavaren inkl. rensning vid behov.


Kranar: Ansvarar innehavaren för inkl. byten av packning vid behov. Får bytas utan Brf involvering.


Byte av luftfilter under vissa fönster: Utföres av innehavaren i huvudsak 1 gång per år. 

Häckar runt altan (lägenheter på NB): I första hand svarar innehavaren av dessa lägenheter för klippning/skötsel. Om innehavaren  ej  önskar själv sköta klippning och bestämma ex-vis höjd på buskar, så meddelas Brf som då ombesörjer detta.

Till sist några goda råd:

Se till att dina brandvarnare fungerar. Testa minst 1 gång/år att de fungerar.

Om det blir ”svart/delvis svart” i egna lägenheten, kontrollera först om någon säkring i ditt säkringsskåp löst ut eller ev. om jordfelsbrytaren slagit av. Om allt förefaller OK, har sannolikt en propp löst ut i din mätare i husets gemensamma elcentral. Kontakta fastighetskötaren som har tillträde till elcentralen.