Vad får jag göra i min lägenhet och vems är ansvaret?

Planerar du att renovera eller bygga om delar av din lägenhet? Här hittar du information om vad du behöver tänka på och vilka regler som gäller vid renovering eller ombyggnation. Om du känner dig osäker inför en eventuell åtgärd, fråga styrelsen INNAN du gör ett ingrepp eller anlitar en hantverkare. Nedan följer en kort summering som styrelsen arbetat fram utifrån våra stadgar.


Ansvaret regleras i våra stadgar. Ansvaret fördelas där avseende underhåll och ev. ingrepp/åtgärd mellan föreningen (BRF nedan) och lägenhetsinnehavaren (innehavaren nedan).


All ombyggnation som innebär ändring av planlösning (t.ex. att riva eller att flytta en vägg) eller ändringar i ledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation eller som på något sätt påverkar de delar av fastigheten som ligger under BRFs ansvar kräver tillstånd från styrelsen. För att få en ändring godkänd måste du ansöka i god tid.


Ändringar som inte godkänts skriftligen av styrelsen kan leda till ett krav på återställande av ändringen samt krav på ersättning från bostadsrättsföreningen. Styrelsen förbehåller sig rätten att utföra besiktning av ändringar vid behov inför avflyttning.


Föreningens övriga utrymmen, trapphus, hiss och entré måste skyddas och hållas rena vid renovering och inte användas som förvaring, upplag eller arbetsyta. Vid nedsmutsning kan bostadsrättsinnehavaren bli debiterad för extra städning.

 • Lägenhetsdörr och dörrlås: Dörr och lås får ej bytas utan tillstånd från styrelsen. För dörr/nycklar/lås ansvarar innehavaren. För beställning av nycklar, kontakta fastighetsskötaren.
 • Fönster: Glas, bågar och invändig målning ansvarar innehavaren för. Utvändig målning ansvarar BRF för.
 • Justering av fönster/dörrar: Justering av låsbarhet/tätning ansvarar innehavaren för.
 • Balkong/uteplats: Skötsel ansvarar innehavaren för. Förändring av balkong/uteplats kräver BRFs tillstånd. Inglasning kräver bygglov från kommunen samt godkännande av BRF. Ansvaret för inglasning ligger på innehavaren.
 • Invändiga väggkonstruktioner: Bärande väggar får aldrig ändras.
 • Golv: Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan godkännande från BRF.
 • Invändig målning: Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan godkännande från BRF.
 • Tapeter: Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan godkännande från BRF.
 • Vitvaror: Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan godkännande från BRF.
 • Köksfläkt: Får ändras efter godkännande från BRF där bibehållen ursprunglig ventilation måste finnas kvar.
 • Ventiler i badrum/klädkammare: Får ej ändras eller tas bort då dessa är injusterade för att ge rätt ventilation i lägenheten. Funktionen kontrolleras och justeras vid behov av BRF.
 • Köksskåp/garderober: Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan godkännande från BRF.
 • Kakel och klinker i badrum, inklusive underliggande tätskikt: Ansvarar innehavaren för. Får bytas och då med nytt tätskikt och skall utföras fackmannamässigt. Tänk på att om hål görs i kakel för montering av t.ex. krokar eller hylla måste hålen samtidigt tätas vid iskruvning för att bibehålla tätskiktets funktion.
 • Dusch/badkar/handfat i badrum: Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan godkännande från BRF.
 • Toalettstol: Ansvarar innehavaren för och kan ändras utan godkännande från BRF.
 • Element: Får ej ändras. Justering/luftning för ökad effekt görs av fastighetsskötaren. Elementen får målas om av innehavaren.
 • TV-uttag och bredbandsuttag: Ansvaras för av innehavaren.
 • Utvändiga vattenrör: Utanpåliggande rör i badrum/toalett och kök ansvaras för av innehavaren.
 • Golvbrunnar och vattenlås: Ansvaras för av innehavaren inklusive rensning av brunn.
 • Kranar: Ansvarar innehavaren för inkl. byten av packning vid behov. Får bytas utan godkännande från BRF.
 • Häckar runt altan (lägenheter på bottenvåning): I första hand svarar innehavaren av dessa lägenheter för klippning/skötsel. Om innehavaren ej önskar själv sköta klippning meddelas styrelsen som då ombesörjer detta. Innehavare får ej utan styrelsens tillstånd ändra häckarnas höjd.

Till sist några goda råd:

Se till att dina brandvarnare fungerar. Testa minst en gång per år att de fungerar. Testa också varje gång ni kommer hem efter att ni varit borta en längre tid t.ex. på semester i en vecka.


Om det blir strömavbrott i egna lägenheten, kontrollera först om någon säkring i ditt säkringsskåp har löst ut eller eventuellt om jordfelsbrytaren slagit av. Om allt förefaller vara okej har sannolikt en propp löst ut i din mätare i husets gemensamma elcentral. Kontakta fastighetsskötaren som har tillträde till elcentralen.