Nyhetsbrev januari 2023

God fortsättning!

Efter snösmockan i december har snön mestadels lyst med sin frånvaro.
Men vintern är lång och kommer att kräva fler insatser med snöskyfflarna. Vi fortsätter att hjälpas åt med snöskottning framför entréer och soprum när det behövs.

Batteribyte

Alla ska nu ha fått nya batterier till brandvarnarna. Det är viktigt att alla byter även om det kan vara lite knepigt. Spärrarna som håller fast batterierna kan kärva, men är ändå ömtåliga så var försiktig med eventuella verktyg. Kontakta Kicki om du behöver hjälp.

Reservnyckel

På förekommen anledning rekommenderas att lämna en reservnyckel i
nyckelgömman (gäller hus 13 och 17) eller till Kicki (gäller hus 19) om ni reser bort. Skulle det uppstå exempelvis en vattenläcka, så gör det stor skillnad om hantverkare snabbt kan komma in och åtgärda felet.

Betalning

SBC, som sköter administrationen kring våra månadsavgifter, har bytt IT-system. Detta verkar ha medfört en del oönskade konsekvenser, t.ex. kan autogiro ha fallit bort och behöva förnyas. Kontrollera era konton och särskilt betalningarna för december och januari. På månadsavierna från SBC finns information och instruktioner.

Uthyrning

Av säkerhetsskäl och för allas trygghet behöver styrelsen ha kännedom om vilka som bor i fastigheterna. Vi riktar därför en uppmaning till berörda att meddela namn, personnummer och kontaktuppgifter för inneboende respektive boende som hyr i andra hand. Enligt stadgarna ska andrahandsuthyrning alltid meddelas till och godkännas av
styrelsen innan hyresgäst tillträder.

Årsstämma

Måndag 15/5 kl. 19:00 träffas vi i trädgården mellan hus 17 och 19. I händelse av regn håller vi istället till i trapphuset i hus 17. Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast sista februari.Tveka inte att kontakta styrelsen med eventuella frågor: kontaktmedstyrelsen@gmail.com


Hälsningar Styrelsen