Nyhetsbrev februari 2021 

  • Dämpa ljudet under dagtid. Vi vill påminna om att många jobbar hemma och har digitala möten nu under pandemin. Vi bör därför även dagtid tänka på att ha en låg ljudnivå.
  • Har du hantverkare eller egenrenovering på gång – sätt upp lapp i trapphuset/ hissen så vi övriga vet varför det låter.
  • Snöskottning och sandning. Stort tack! Många hjälper till och skottar snö och sandar. Det har fungerat över förväntan!
  • Motioner till årsstämman ska ha kommit till styrelsen tillhanda före 1 april.

Årsstämma.

Den 1a juni kl. 19.00 kommer årsstämman gå av stapeln, vi återkommer om lokal beroende på rekommendationer och restriktioner.

 

Hälsningar  

Styrelsen