I dagsläget är underhållsplanen under revidering. En ny underhållsplan kommer 2020.