Vattenskada i bostadsrätt

Så fungerar det Den vanligaste frågan vi får handlar om vattenskada i bostadsrätt. Det kan ibland vara svårt att avgöra om orsaken till skadan kommer från din lägenhet eller från grannens, vilken försäkring som gäller och vart du ska vända dig.

Detta ska du göra

1.        Förhindra att skadan förvärras  identifiera ev läcka och stänga av vattentillförseln om det går. *

  1. Anmäla genast skadan till bostadsrättsföreningen, som i sin tur startat en utredning via föreningens försäkringsbolag.  (kontaktmedstyrelsen@gmail.com )
  2. Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
  3. Är du osäker på om skadan kommer från din lägenhet eller från grannens, ska även grannen anmäla skadan till sitt försäkringsbolag, oavsett om det finns några synliga skador i den andra bostaden.

Hur går det till vid reparation?

Bostadsrättsföreningen har ansvar att agera först vid en skada. De ska låta undersöka vad det är som har orsakat skadan och hur mycket som har blivit skadat. Visar det sig efter besiktning att det finns skador bakom ytskikten i bostadsrätten kommer föreningen att börja reparera dessa skador. Det är väldigt vanligt att man behöver riva upp en del för att komma åt att utföra reparation.

Utreda skadeorsaken

Det kan bli aktuellt att behöva utreda orsaken till att skadan uppstått om det till exempel har utförts renovering av en entreprenör eller om du själv har renoverat men inte följt gällande bygg- och branschregler, och att skadan uppkommit på grund av det. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att utreda.

Ditt ansvar enligt bostadsrättsföreningens stadgar

Du som bor i en bostadsrätt har ett eget ansvar enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Det kan skilja sig åt mellan stadgar för olika bostadsrättsföreningar. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i just din förening. Du kan hitta denna information i din förenings stadgar.

Vilken försäkring gäller?

Bostadsrättsföreningens försäkring

Bostadsrättsföreningens försäkring som gäller för de skador föreningen ansvarar för.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägget gäller för ytskikt och fast inredning OBS! Detta tillägg tecknas individuellt  av varje medlem och tecknas inte längre av bostadsrättsföreningen

  • Antingen har du ett kollektivt bostadsrättstillägg som bostadsrättsförening har tecknat för alla sina medlemmar hos sitt försäkringsbolag. Då ingår detta i din månadsavgift.
  • Eller så har du ett bostadsrättstillägg som du lagt till i din hemförsäkring.

Din hemförsäkring

Se över din hemförsäkring  och vad den ersätter, till exempel möbler, som har skadats till följd av skadehändelsen. Samt om du har tecknat bostadsrättstillägget.

* Vid akut vattentillströmmning. Kontakta fastighetsskötaren, Carina ”Kicki” Rosendahl
Felanmälan görs via telefon mån-ons 9-13, tors 9-17 (övrig tid: vänligen lämna meddelande), eller via mail.
Tel: 0700-27 10 12
Mail:
kickifastighet@gmail.com