nyhetsbrev   September

*Nu har vi dragit igång igen med friska tag efter sommarledigheten. Ett stort projekt som har genomförts av vår trädgårdsgrupp är att anlita Hortum för klippning och vård av våra träd och buskar, de har redan satt igång med att klippa träden och göra våra buskar finare.

*Lekplatsen har även den fått nytt utseende, ÅSFF som har hand om denna, har beställt en besiktning av lekplatsen so inte helt gick igenom. Därav har staketet mot hus 19 tagits ned då gungorna måste flyttas längre in för att klara besiktningen.

* Det planeras en höststädning i oktober! Lördagen den 19 oktober kl. 10-12.30. Vi samlas utanför hus 19 kl 10 och avslutar med korvgrillning. Finns det frågor kontaktar ni trädgårdsgruppen på e-post, sippanstradgård@gmail.com

* För att vara mer miljömedvetna planerar vi att sluta med nyhetsbreven i pappersform, denna kommer att läggas ut på hemsidan istället för alla att läsa. Är det någon som verkligen vill ha nyhetsbrevet i brevlådan får ni maila till kontaktmedstyrelsen@gmail.com så fixar vi det till vederbörande!

* En liten påminnelse från styrelsen att SBC:s hemsida har otroligt mycket viktig information om vår brf som alla kan logga in och läsa. SBC:s hemsida finns nu direktlänkad från vår hemsida.

Hälsningar Styrelsen