Nyhetsbrev november 2023

Städdagen

Trots att vädret inte var det bästa så var det bra uppslutning, hög aktivitet och gott humör. Föreningen sparade en rejäl slant på att själva utföra markarbetet vid det nya cykelstället.

Stort tack till alla som hjälpte till med stort som smått.

Avgiftshöjning

Efterhand som bundna lån omplaceras slår räntehöjningarna igenom på vår ekonomi. Även andra kostnader ökar, bland annat fjärrvärmen, till följd av ett allmänt högre kostnadsläge.

Tack vara att föreningen är relativt lågt belånad kan vi undvika chockhöjningar, men från kommande årsskifte höjs månadsavgiften med 7%. Vi bedömer nu att en liknande justering blir aktuell även nästa år.

Energisparande

Fjärrvärmen utgör en stor och ökande utgiftspost för föreningen. Vi behöver hjälpas åt att hålla den nere genom att inte vädra i onödan och se till att den dyrbara värmen inte läcker ut. Så se över era tätningslister och byt ut dem vid behov. Om listerna är torkade och spruckna och det drar kallt runt fönster eller dörrar så är det dags att byta ut dem.

Mer information finns t.ex. här: https://www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/sa-tatar-du-fonster/Tveka inte att kontakta styrelsen med eventuella frågor: kontaktmedstyrelsen@gmail.com


Hälsningar Styrelsen