NYHETSBREV NOVEMBER 2020 

Sfty – installation av brand- och vattendetektorer. Installationen av brand- och vattendetektorerna är så gått som klar. Det återstår problem med att få kontakt via Wifi ibland annat i gemensamma utrymmen. Samtliga detektorer fungerar tack vare att de är utrustade med batterier. Vi ser att ca hälften av alla lägenheter ännu inte har installerat appen, Sfty. Där får du information om läget i din lägenhet.  En manual på svenska finns nu i SBC-portalen under Vår Brf. Där kan ni läsa om hur man kommer igång. Alla lägenheter hur även ha fått en instruktionsbroschyr när dosorna installerades.  

BrandsynVi har gjort brandsyn i våra fastigheter och på loftgångar. Vi gjorde några noteringar om att fri utrymningsväg om minst 90 cm fallerade och att det fanns brännbart i ett trapphus. Berörda lägenheter är informerade att problemet måste åtgärdas omgående.  

Målning av tvättstuga i nr 17. Nu är den litet fräschare.  

Månstrålens förskola kommer att byta ut staketet som omger deras verksamhet. Enligt kommunens regler krävs ett 1.20 cm högt staket för att det ska vara godkänt. Det bekostas inte av Sippan utan av S2H förskolor men vi vill informera om att det kan komma att påverka närliggande lägenheter när det sätts upp. 

Kickis arbetstiderKicki är ledig på måndagar och jobbar tisdag-fredag. Vänligen försök respektera hennes lediga dagar i den mån det går men självklart tar du ta kontakt med henne om något akut inträffar.  

Hälsningar 

Styrelsen