Nyhetsbrev april 2021 

  • Söndag den 24 april kl. 10-12: Container kommer den 22 april. I den kan du också kasta grovsopor. I dessa tider förstår vi om någon kanske är tveksam att delta även om vi är utomhus. Det går utmärkt att städa eller kratta vid annan tidpunkt som känns mer bekväm. Vi kommer att dela ut munskydd för den som önskar samt bjuda på lättare förtäring efter 12. Varmt välkomna!
  • Märkning av cyklar: Det är väldigt trångt in våra cykelställ.Många cyklar är i dåligt skick och ser skräpiga och oanvända ut. Styrelsen har bestämt att märka alla cyklar som nu står i våra cykelställ. Använder du din cykel regelbundet tar du bort markeringen. Om någon månad kommer alla cyklar som har kvar markeringen att forslas bort.
  • Nya cykelställ på gång: Styrelsen har beslutat köpa in fler cykelställ. Enligt planen kommer dessa att sättas upp på kortsidan på hus 17. Vi behöver ändå, för att få plats, göra rensningen enligt ovan och få bort oanvända och trasiga cyklar.
  • Avtal om skötsel av trädgården: Styrelsen har skrivit kontrakt med företaget Två Smålänningar om skötsel av våra buskar och häckrabatter, gödsling av gräsytor och rabatter samt ogräsbekämpning av plattor och grusytor. Klippning av träden kommer till hösten.
  • Klagomål angående grovsoprummet: Vi ber dig att läsa skyltningen i grovsoprummet och följa anvisningarna ordentligt. Kartonger får inte slängas hela utan ska vikas ihop/plattas till ordentligt. Ingenting får sticka upp ovanför kärlens kant. Vi påminner även om att du kan slänga kartong vid återvinningen vid ICA eller vid Carl Malmstens väg 6. De flesta bostadsrättsföreningar har inte denna typ av grovsoprum så vi måste vara rädda om denna förmån.
  • Försäkring – bostadsrättstillägg: För några år sedan tog försäkringsbolaget bort bostadsrättstillägget från föreningens försäkring. På förekommen anledning vill vi åter påminna att det är viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd och tecknar en egen bostadsrättstilläggsförsäkring om du inte redan gjort det.

Årsstämma.

Den 1a juni kl. 19.00 kommer årsstämman gå av stapeln, vi återkommer om lokal beroende på rekommendationer och restriktioner.

 

Hälsningar  

Styrelsen