Nyhetsbrev maj 2021 

  • Tack för ett bra jobb på städdagen: Tack för ett bra jobb på städdagen! Trots det ruggiga vädret var vi många som slöt upp och rensade upp i häckar och rabatter och städade.
  • Årsstämma den 1 juni kl.19 på Barks väg 12 eller utomhus: På grund av nu rådande restriktioner och rekommendationer från FHM är det lite oklart var vi kommer att vara. Vi har bokat samlingslokalen på Barks väg 12 och hoppas att vi kan vara där. Den lokalen är stor och rymlig. Fungerar inte det får vi vara utomhus i trädgården mellan nr 17 och nr 19. Kallelse kommer omkring den 18 maj. Vi meddelar i veckan före mötet om det blir på Barks väg 12 eller utomhus.
  • Markarbete på gården mellan nr 17 och nr 19 och målning av tak: När det regnar mycket samlas vatten vid en lyktstolpe på gården. Detta behöver åtgärdas. Taken över entreérna till låghusen behöver tvättas och målas. Vi planerar att genomföra detta före sommaren.
  • Valberedningen jobbar med val till styrelsen inför årsstämman. Ta kontakt med Andrea eller Senait om du tycker det skulle vara roligt och intressant att engagera dig i styrelsearbete och vara med och påverka din boendemiljö. E-post: andreawdp@gmail.com eller k_senait@hotmail.com.
  • Vill du engagera dig i föreningens arbete utan att vara med i styrelsen?: Är du sugen på att ta på dig ett stort eller litet, tidsmässigt kort eller lång uppdrag? Du kanske har kunskap inom något område eller har ett specialintresse som skulle gagna föreningen. Sådana områden kan vara; solceller, brandskydd, hjälpa styrelsen i juridiska frågor, vara med och ordna möjligheter för odling utanför tvättstugan i nr 19, utreda energisparåtgärder, vara med i trädgårdsgrupp, trivselgrupp, engagemang i ÅSFF eller TÅGSUS, göra det trivsammare i våra portar med mera, med mera. Hör av dig till kontaktmedstyrelsen@gmail.com om du är intresserad.

Årsstämma.

Den 1a juni kl. 19.00 kommer årsstämman gå av stapeln, vi återkommer om lokal beroende på rekommendationer och restriktioner.

 

Hälsningar  

Styrelsen