Dessa regler gäller för alla i hushållet samt för inneboende, gäster och var och en som utför arbete inom fastigheterna. Förutom dessa allmänna ordningsregler finns bestämmelser i stadgarna, för tvättstugorna och för sophantering. Dessutom finns ett särskilt regelverk för Åbergssons samfällighetsförening (ÅSFF) som bl.a. omfattar bilparkering, samt Solna stads ordningsregler.

1. Ytterdörrar liksom dörrar till källare, tvättstugor, cykelrum, barnvagnsrum och andra gemensamma lokaler skall normalt vara stängda och låsta. Om man någon gång behöver ställa upp dörren, skall den under tiden inte lämnas utan uppsikt. Den som ställt upp dörren ansvarar för att den åter stängs. Om en dörr är uppställd utan övervakning – stäng den direkt.

2. Lägenheter får endast användas som bostad.

3. Fåglar får inte matas. En orsak till de många kråkfåglarna i området är att några i tron att mata småfåglar i stället göder dessa. Dessutom klättrar möss och råttor gärna upp där det finns mat.

4. Rengöring av mattor, sängkläder och liknande utomhus får endast göras på den plats som är avsedd för ändamålet och inte från fönster eller balkong.

5. I cykelrum får förvaras endast cyklar som tillhör boende i fastigheterna.

6. Vatten och värme för fastigheterna och el för gemensamt bruk är stora kostnadsposter för föreningen och alla besparingar kommer direkt husen tillgodo.

7. Föremål som kan orsaka stopp i toaletter såsom bindor och tidningspapper får inte spolas ned.

8. Om skada uppstår på lägenheten eller på föreningen tillhörig egendom svarar den som vållat skadan för kostnaden.

9. Anonyma samt politiska och religiösa meddelanden tas bort omedelbart.

10. Boende med husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar. Katter ska vara märkta.

11. Var god och respektera att barn och äldre boende kan vara rädda för hundar. Dessa ska därför alltid vara kopplade, både inom fastigheten och utomhus. Se även Solna stads regler.

12. Eftersom husen är av betong får man inte borra eller spika mellan 20.00 och 07.00 (vardagar) samt mellan 19.00 och 10.00 (helg).

13. Man får inte ge upphov till störande ljud mellan 22.00 och 07.00.

14. Om man tror att någon tillfällig aktivitet såsom större fest eller ombyggnad kan störa grannar är det trevligt att informera i förväg.

15. Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen (t.ex. entréer, hissar, trapphus). Fimpar slängs lämpligen i säkra behållare, inte på marken där småbarn kan få dem i munnen eller så att de kan orsaka brand.

16. Man får inte grilla med öppen eld på balkongerna.

17. Enligt riktlinjer från räddningsverket måste trapphus, korridorer, källargångar och loftgångar hållas fria från allt brandfarligt material. Dessa ytor får under inga omständigheter användas som förvaringsplats då räddningstjänst vid brand måste få full framkomlighet. På loftgångar får stol och bord av metall andvändas enligt bestämd mall (kontakta husvärden för info), övrigt gäller en fri framkomlighet på 1.2m i bredd.  Varje lägenhet måste vara försedd med 1st fungerande brandvarnare per 65 kvm.