Inom föreningen finns idag tre tvättstugor: en i vardera hus 13, 17 och 19

Bokning mm:

Du bokar en tid genom att placera din bokningscylinder och låsa den för den tid och det datum som avses. Du kan boka högst 3 veckor i förväg. Cylindrar som har glömts kvar flyttas ned till parkeringsraden varje vecka.

Om tiden för ett tvättpass har inletts utan att någon cylinder placerats, kan du använda resterande tid av passet som spontantid. Du behöver då inte placera din cylinder för passet.

Endast bokningscylindrar med korrekta lägenhetsnummer är giltiga. Det går alltså inte att boka med pappersbitar eller liknande.

Ett tvättpass omfattar 3 timmar (7-10, 10-13, 16-19 och 19-22).

Efter varje tvättpass tar du bort cylindern, antingen till en ny tvättid eller till parkeringsraden.

 

 Ordningsregler för tvättstugorna i Hus 13 -17 och 19

– Respektera tvättiderna. Vid förhinder skall avbokning ske snarast. Om bokad tvättid inte påbörjats inom 30 minuter efter utsatt tid är tiden förverkad.

– Att tvätta på någon annans tvättpass får inte ske utan överenskommelse med denne.

– Var och en ansvarar för sitt tvättgods.

– Trådkorgarna ska kunna användas av alla och får inte lämna tvättstugan.

– Tänk på miljön! Försök att tvätta fulla maskiner och undvik att använda torktumlare och torkskåpen till enstaka plagg. Var sparsam med tvättmedel, överdosering kan ge stopp. I Solna är vattnet medelhårt, på gränsen till mjukt. Bästa tvättresultat får du om du doserar efter mjukt vatten på tvättmedelsförpackningen.

– Du kan bidra till maskinernas funktion och livslängd genom att tömma fickorna på kläder, tvätta bh:ar i tvättpåse och att inte tvätta mattor i maskinerna.

– Efter avslutat tvättpass ska städanvisningarna för tvättstugan följas. Tag med dig all din tvätt och tvättmedel, inget får lämnas eller förvaras i tvättstugan efter avslutat tvättpass. Lämna tvättstugan i det skick du vill finna den i nästa gång det är din tur att tvätta!

– Vid fel ska felanmälan göras till husvärden. Telefonnummer finns på anslagstavlan i entrén.

Städa efter dig / Clean up after yourself.

– Torka av maskinerna / Wipe of the machine.

– Rengör tvättmedelsfacken / Clean detergent container. (försök att inte överdosera, det gör stopp / don´t overdose).

– Torka ur gummilisterna innanför luckan på tvättmaskin / Clean the rubber strip inside of the door on the washing machine.

– Gör rent filtret i tumlaren / Clean the filter in the tumble dryer.

– Torka av båda torkskåpens filter / Clean the filter in the two drying cabinets.

– Sopa/dammsug golvet, torka vid behov (fläckar) / Sweep or vacuum the floor, wipe if necessary.

Föreningen har som målsättning att tvättstugorna skall vara i topptrim. Det är viktigt att du respekterar ordningsreglerna och husvärdens eventuella påpekanden. / We like to keep the laundry room in a good shape. It is important that you respect the rules and pay attention to what our landlord says.

Tack på förhand – Styrelsen Thanks inadvance – The Board

Styrelsen kan utfärda en varning om dessa regler inte följs.

Om någon, trots påpekanden, upprepat bryter mot dessa regler, kan styrelsen avstänga vederbörande.

Har du några frågor eller kloka förslag, kontakta Carina Rosendahl, tvättstugeansvarig, 070-0271012.